Enjoy this throwback song "Onye Egbula Onye Agbataobi Ya" by Ferdinand Dan Satch Emeka Okpala who  founded the group  Oriental Brothers International Band. He is also the crooner of popular Igbo adage "Onye gburu dibia n'agworo ya ogwu ndi n'agworo ya nshi ogwula?" (1979).